UTZ, Fairtrade eller KRAV, vad betyder egentligen de olika märkningarna?

Kaffe är en av världens mest sålda råvara och vi svenskar är ett av världens mest kaffedrickande folk. Dock finns det en baksida av vårt kaffedrickande som sätter stora avtryck i andra länder. Val av kaffe vi väljer att dricka kan spela stor roll för vilka konsekvenser det får för många människor, stora landområden och tillhörande växt-och djurliv. Kaffe är ett av världens mest besprutade livsmedel, på större delen av de konventionella kaffeodlingarna används stora mängder mycket giftiga bekämpningsmedel såsom tillexempel lindan, endosulfan och parakvat, där alla är förbjudna i Sverige. De gifter som används på kaffeodlingarna har även en mycket negativ påverkan på människorna som arbetar och bor bredvid, även naturen och djurlivet drabbas hårt. Som tur är går det att välja kaffe som både är etiskt och miljömässigt bättre, då det är stor skillnad på kaffe och kaffe. Genom att välja kaffe som är certifierat och hållbarhetsmärkt kan du göra ett mer hållbart val eftersom dessa produkter är producerade med hänsyn till människorna, djuren och miljön. På majoriteten av certifierade produkter har heller inga bekämpningsmedel använts. Det finns många goda skäl till varför ni bör välja ett certifierat kaffe, vi på Bofint erbjuder därmed ett stort utbud av olika alternativ där kaffet är certifierat enligt bland annat Fairtrade, UTZ och KRAV. Det kan vara svårt att veta vad de olika hållbarhetsmärkningarna betyder på kaffepaket och va det gör för skillnad för miljön, odlarna och er själva. Nedan tänkte vi därför berätta mer om de olika märkningarna.

UTZ, Fairtrade eller KRAV, vad betyder egentligen de olika märkningarna?Fairtrade
Fairtrade, tidigare kallat Rättvisemärkt är en social och etisk märkning där fokus ligger vid mänskliga rättigheter. Det skapar förutsättningar för både odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Syftet är att främja bland annat demokrati, organisationsrätt och miljöhänsyn samtidigt som diskriminering och barnarbete motverkas. Detta sker genom att odlaren måste uppfylla vissa kriterier såsom tillexempel att barnarbete och diskriminering inte får förekomma, i gengäld får personen ifråga ett minimipris för kaffe oberoende av världsmarknadspriset och anställda får avtalsenliga löner. När ni köper Fairtrade märkt kaffe bidrar ni framförallt till friare och bättre levnadsvillkor för både vuxna och barn i länder med utbredd fattigdom.

UTZ, Fairtrade eller KRAV, vad betyder egentligen de olika märkningarna?EU- ekologisk
EU-ekologiskt är EUs märkning för ekologiskt jordbruk och certifiering av denna logotyp på kaffet garanterar full överensstämmelse med de bestämmelser och krav som stadgats av den Europeiska Unionen för ekologiskt jordbruk. Detta innebär bland annat att kaffet ska odlas utan bekämpningsmedel, konstgödsel och genmodifierade organismer (GMO). Kaffet ska även ha framställts på ett hållbart sätt och man ska ha efterföljt strikta regler gällande miljöskydd och djuren. Det genomförs kontrollbesök en gång varje år för att se till så att både odlare och tillverkare av kaffet lever upp till EU:s regler. Det här reglerna gäller också de länder som exporterar ekologisk mat till EU. En KRAV-certifierad produkt ska även den märkas med EU-ekologiskt eftersom en ekologisk produkt enligt EU:s regler ska också märkas med EU-ekologiskt, fastän KRAV:s egna regler vanligen är striktare.

UTZ, Fairtrade eller KRAV, vad betyder egentligen de olika märkningarna?KRAV
Likt EU-ekologisk men har i många fall striktare krav. KRAV-märket indikerar på att en produkt är framställd på ekologisk grund med särskilt höga krav på socialt ansvar, hälsa, klimatpåverkan och djuromsorg. Kaffe som bär denna certifiering uppfyller KRAVs regler, vilket kontrolleras minst en gång årligen. Kaffe som innehar KRAV-märket betyder bland annat att det är en mer hållbar produktion och minskad miljöpåverkan genom att det inte får användas några kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel eller genmodifierade organismer (GMO). Det är också högre socialt ansvarstagande. KRAV ställer krav på bra sociala förhållanden och schyssta arbetsvillkor, vilket gäller alla led i hela kedjan, från när kaffet börjar produceras till det står färdig på bordet. Om någon av sakerna enligt KRAVs regler är bristfälliga kan kaffe produktionen bli underkända även om andra delar är godkända. Genom att ni köper KRAV-märkta produkter kan ni åstadkomma skillnad för miljö, djur och människor världen över.

 

 

UTZ, Fairtrade eller KRAV, vad betyder egentligen de olika märkningarna?Rainforest alliance
Rainforest Alliance är en internationell oberoende miljövårdsorganisation som arbetar för en hållbar utveckling genom bland annat att bevara den biologiska mångfalden och skapa rättvisa arbetsförhållanden. De har fokus på tre grundpelare för att skapa långsiktig hållbarhet: sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter. Certifieringen de står för baseras på en helhetssyn på vad som behövs för en hållbar utveckling, den hjälper odlarna att satsa på långsiktigt hållbara odlingar samtidigt som den innebär en bättre ekonomi och bättre sociala förhållanden för dem som är beroende av odlingen.

UTZ, Fairtrade eller KRAV, vad betyder egentligen de olika märkningarna?UTZ
UTZ Certified är en global rättvisemärkning och ideell organisation som används för att skapa en hållbar produktion av framförallt kaffe men också te och kakao. Denna certifiering visar att kaffet produceras på ett hållbart och ansvarsfullt sätt ur miljömässig synpunkt samt att produktionen genomsyras med schyssta arbetsvillkor. Kaffetillverkaren måste följa UTZ uppförandekoder för att kunna vara UTZ-certifierad, vilket innehåller en mängd olika miljömässiga och sociala kriterier. För att säkerställa att UTZ regler följs utförs årligen en kontroll av oberoende revisorer och vid godkännande resulterar det i certifiering. UTZ är dessutom unikt på det sättet att produkterna är spårbara hela kaffekedjan, det vill säga från bonde till paket.

 

Vi erbjuder också företagsstäd tjänster:

Relaterade bloggposter