9 tips för effektivare städning av arbetsplatsen

Alla arbetsplatser har behov av städning och regelbundet underhåll av lokalerna för att ert företag ska ha god möjlighet till att växa, fungera och få en bra arbetsmiljö. Det påverkar oss på olika sätt hur arbetsplatsen ser ut, det gäller inte bara själva lokalen utan saker som tillexempel att ha tillgång till bra luft, trygg omgivning och smakfull inredning leder även det till bättre arbetsmiljö. En genomtänk och bra utformning av arbetsplatsen ger förbättrad kommunikation och mer inspiration till arbetstagarna. För många företag är det en viktig fråga om hur man utformar arbetsplatsen så att den blir funktionell och trivsam, vilket kan förenklas om ni redan i planeringen av ny arbetsplats eller vid renovering tar hänsyn till detta genom att tillexempel se till hur ni kan underlätta arbetet för de som städar. Det kan dock vara svårt att veta som företag hur ni ska planera , nedan listar vi därför lite olika tips som kan vara till hjälp hur ni på bästa sätt kan få en välplanerad planlösning till er arbetsplats för att få en god och trivsam arbetsmiljö.

1.Städrum
Det är viktigt att ni har städrum och att dessa är utrustade med både vatten och el, vilket underlättar och effektiviserar städningen mycket då vatten är den viktigaste komponenten till all städning. Om det inte finns någon hiss i byggnaden är det även viktigt att det finns städrum på varje våning för att förenkla städningen.

2.Förvaring
Det är bra om det finns plats för förvaring av förbrukningsmaterial såsom toapapper, handpapper, påsar m.m. i städrummen eller i nära anslutning.

3.Tvättmaskin
Det är bra om det finns förberett för att koppla in tvättmaskin i städrummet eller i nära anslutning. Detta för att underlätta för städpersonalen som kan tvätta städmaterialet på plats.

4.Papperskorgar
Ni behöver inte ha en soptunna på varje plats utan minska antalet papperskorgar vid era skrivbord. Om det är ett kontor med stängd dörr behövs inga papperskorgar och vid öppna landskap räcker det att ha en gemensam papperskorg. Det här sparar tid vid städning och bli mer ergonomiskt för städaren, samt även mer hållbart eftersom det går åt mindre plast.

5.Källsortering i köket
Idag bör ni som företag tänker mer och mer kring hur ni kan vara mer miljövänliga, då detta ofta även är krav från anställda. Därför kan sortering i köket vara ett bra alternativ på en hållbarare lösning. Något som då är viktigt är att ni tänker på att det ska framgå tydligt hur medarbetarna ska slänga, det vill säga att det finns olika soptunnor för mat, plast, papper, pant m.m. Något som även är viktigt att inte glömma är plats för batterier och lampor.

6.Undvik trösklar
För att få ett renare intryck kan ni gärna undvika trösklar vid dörrar, vilket också gör att det går snabbare att städa och blir mer ergonomiskt för städaren.

7.Göm sladdar
Något som också ger renare inryck och gör det mer lättstädat är om ni försöker skapa en smidig och smart lösning till era sladdar så att det inte hänger löst utan göms undan.

8.Typ av Golv
Om ni väljer golv och funderar över om ni ska ha matta, parkett eller sten, är det gynnsamt om ni väljer matta, eftersom det blir mer lättstädat och skapar en bättre ljudvolym då golvet dämpar. I köket på er arbetsplats är det bra med matta som går att moppa (kallas bolon matta) annars funkar det också med trä utan skarvar.

9.Eluttag
Slutligen är det bra på produktionsytor att ni säkerställer att det finns eluttag med 20 meters mellanrum så att det går att städa med maskiner.

Relaterade bloggposter