Tre tips till att få en coronasäker arbetsplats

Hur ska ni som företag göra när samhället börjar återgå till det normala och medarbetarna börjar komma tillbaka till arbetsplatsen? Vad är viktigt för att upprätta hålla en god arbetsmiljö?

Sen coronapandemin uppkom har inget varit sig likt på arbetsplatserna. Det har inneburit en stor omställning för både arbetsgivarna och arbetstagarna. Arbetsplatsen har förflyttats från kontoret till hemmet och arbetssättet har därmed förändrats, men så småningom kommer allt fler arbetsplatser sakta men säkert börja öppna upp igen och de hygieniska rutinerna kan därför komma att behöva ses över. Det kommer även bli en stor omställning och viss oro för arbetstagarna att återgå till arbetsplatsen. Därmed kan det vara lägligt för er som företag att se över arbetsmiljön och hur ni kan minimera riskerna för smittspridningen. Här nedan listas tre tips ni kan använda er av för att coronasäkra arbetsplatsen.

1. Påminnelse och fortsätt med hygienrutiner
Vid återgång till arbetsplatsen kan det vara viktigt att ni har en tydlig kommunikation till arbetstagarna om vilka åtagande som gjorts och hur viktigt det är att dessa följs. Det är enkelt att man glömmer av och att det släpps på rutinerna, därför är det också viktigt att alla hjälps åt att påminna varandra till alltifrån att stanna hemma om man känner sig minsta lilla sjuk till att tvätta händerna ofta. Att ha bra hygienrutiner är A och O för att minska smittan. Ni som arbetsgivare bör påminna om detta kontinuerligt och använda sig av skyltar på olika ställen på arbetsplatsen så arbetstagarna påminns.

 

 

2. Öka städning och avtorkning av kontaktytor
Det är viktigt att ni satsar på en noggrann städning och att gemensamma kontaktytor såsom dörrhandtag, skärmar etc. rengörs kontinuerligt. Ha inte bara handsprit placerad på några få ställen utan använd olika desinfektionsmedel utspritt på hela arbetsplatsen. Det viktigaste är att det finns lättillgängligt och synligt överallt. Platser som kan vara extra viktiga att rengöra är lunchrum och kök eftersom många människor vistas där under en och samma dag. Se därför till att ha desinfektionsservetter på borden så man efter varje besök enkelt kan torka av sin plats. Det kan också vara bra att synliggöra vilka städrutiner som utförs på arbetsplatsen genom att ha schema på väggen som tydligt visar när städningen senast utfördes.

3. Behåll social distansering
Vid återgång till arbetsplatsen är det bra om det finns en tydlig struktur för medarbetarna gällande distansering så att trängsel undviks. Ha därför tydliga regler gällande maxantal i varje rum, om det finns plaster där de kan samlas mycket människor på en gång är det bra att märka upp hur nära medarbetarna få befinna sig. Använd scheman vid lunch-och fikaraster för att undvika trängsel kring kök och lunchrum. Det kan även vara en bra idé att ha mellanrum mellan bord och stolar.

Relaterade bloggposter