Coronasäkra fikapauserna

Coronapandemin har vänt upp och ner på mycket i samhället, många arbetsplatser har valt att stänga ner och vi har istället fått sköta jobbet hemifrån. Så småningom när samhället börjar återgå mer och mer till det normala kommer allt fler arbetsplatser börjar öppna upp igen, vilket kommer medföra att de vidtas vissa förändrade arbetsrutiner. Fikapauserna är tillfällen som många längtar efter och blir dagens höjdpunkt. Det är ett tillfälle under dagen då medarbetarna kan koppla bort jobbet för en stund och under mer avslappnade former diskutera, prata och lära känna sina kollegor. Detta är något som många har saknat efter har arbetat hemma under en längre period. Vid återgång till arbetsplatsen är det viktigt att vidta vissa försiktighetsåtgärder vid denna situation. Nedan listas några råd som kan vara bra att tänka på för att Coronasäkra fikapauserna.

  • Ett tydligt och strukturerat schema kan vara en åtgärd för att undvika trängsel mellan arbetstagarna under fikapauserna.
  • Påminn om att tvätta händerna både före och efter pausen genom att ha en bild eller skylt där det tydligt framgår.
  • Ha handsprit och dylikt lättillgängligt och synligt.
  • Ta bort vissa stolar i fikarummet så att de automatiskt hålls avstånd.
  • Använd engångsmuggar (gärna miljövänliga) för dryck.

Se över val av kaffemaskin 

Ni behöver även se över våra rutiner för hur kaffeserveringen och kaffemaskinerna hanteras på ett säkert sätt för att upprätta hålla en god hygien. Kaffemaskinen är idag en väsentlig del av kontoret, cirka 82% av alla svenskar dricker kaffe på arbetet och är därmed det mest omtyckta drycken på arbetsplatsen. Detta medför att kaffemaskinerna används frekvent både på raster och under dagen. Beroende på hur många ni är och hur många medarbetare som har rast samtidigt kan det vara lämpligt att se över vilket lösning som bäst passar på just eran arbetsplats, speciellt i dessa tider då man gärna vill effektivisera sådana processer. Om ni tillexempel är ett större företag där fler medarbetare har rast samtidigt kan de vara lämpligare att ha en kaffemaskin med kort bryggtid, vissa maskiner tar endast några sekunder. För att på detta sätt undvika kö och trängsel. Om det är ett mindre företag med färre medarbetare kan istället en kaffemaskin med lite längre bryggtid vara aktuellt som har fler funktioner och varianter. Gör en ordentlig behovsanalys där ni får vetskap om vad ni faktiskt behöver för att sedan kunna hitta en optimal kaffelösning för just er arbetsplats.

 

Relaterade bloggposter